Lịch Nẹp Thiếc 5 Tờ

 • Giấy C110 gm
 • Lịch phôi, chọn theo catalogue
 • Túi nilong ống đựng lịch
 • In nội dung quảng cáo lên lịch
In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 5 tờ
> 500 cuốn
18.000 đ/bộ
> 1.000 cuốn
17.000 đ/bộ
> 1.500 cuốn
16.000 đ/bộ
> 2.000 cuốn
15.000 đ/bộ
In offset 4 màu, 05 nội dung dùng cho 5 tờ khác nhau
> 1.000 cuốn
19.500 đ/bộ
> 1.500 cuốn
18.000 đ/bộ
> 2.000 cuốn
16.500 đ/bộ
In kéo lụa: Áp dụng với số lượng lịch ít (Giá lịch in kéo lụa áp dụng cho 1 màu in, In 1 màu tiếp theo Quý khách +2.500 VNĐ/cuốn vào đơn hàng)
100 - 299 cuốn
17.000 đ/bộ
300 - 499 cuốn
16.500 đ/bộ

Lịch Nẹp Thiếc 7 Tờ

 • Khổ (36×70) cm
 • Giấy C100 gm
 • Lịch phôi, chọn theo catalogue
 • Túi nilong ống đựng lịch
 • In nội dung quảng cáo lên lịch
In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ
> 500 cuốn
18.500 đ/bộ
> 1.000 cuốn
17.500 đ/bộ
> 1.500 cuốn
16.500 đ/bộ
> 2.000 cuốn
15.500 đ/bộ
In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ khác nhau
> 1.000 cuốn
20.000 đ/bộ
> 1.500 cuốn
18.500 đ/bộ
> 2.000 cuốn
17.000 đ/bộ
In kéo lụa: Áp dụng với số lượng lịch ít (Giá lịch in kéo lụa áp dụng cho 1 màu in, In 1 màu tiếp theo Quý khách +3.000 VNĐ/cuốn vào đơn hàng)
100 - 299 cuốn
18.000 đ/bộ
300 - 499 cuốn
17.500 đ/bộ

Lịch lò xo treo tường 7 tờ

 • Gấy C200 gm
 • Lịch phôi, chọn theo catalogue
 • Túi giấy hoặc túi nilong đựng lịch
 • Quy cách : có 1 kích thước khác nhau – Khổ (41×63) cm hoặc khổ (36×70)cm
 • In nội dung quảng cáo lên lịch
In offset 4 màu: 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ
> 500 cuốn
31.000 đ/bộ
> 1.000 cuốn
30.000 đ/bộ
> 1.500 cuốn
29.000 đ/bộ
> 2.000 cuốn
28.000 đ/bộ
In offset 4 màu: 7 nội dung dùng cho 7 tờ
> 1.000 cuốn
33.500 đ/bộ
> 1.500 cuốn
32.000 đ/bộ
> 2.000 cuốn
30.500 đ/bộ
In kéo lụa: Áp dụng với số lượng lịch ít (Giá lịch in kéo lụa áp dụng cho 1 màu in, In 1 màu tiếp theo Quý khách +2.500 VNĐ/cuốn vào đơn hàng)
100 - 299 cuốn
31.500 đ/bộ
300 - 499 cuốn
30.000 đ/bộ

Lịch bàn chữ A

 • Chọn mẫu theo catalogue
 • 13 tờ, giấy C230gsm
 • Đế carton 1200gsm
 • Hộp hoặc túi đựng lịch
 • In ép kim 2 mặt, 1 màu
Giá bộ lịch tùy theo số lượng như sau (Giá thành phẩm áp dụng cho bộ lịch đã in ép 1 màu, In ép kim thêm 1 màu tiếp theo Quý khách +3.000 VNĐ/cuốn vào đơn hàng)
100 - 200 cuốn
32.000 đ/bộ
300 - 500 cuốn
31.000 đ/bộ
600 - 900 cuốn
30.000 đ/bộ
> 900 cuốn
29.000 đ/bộ

Lịch bàn chữ M

 • Chọn mẫu theo catalogue
 • 13 tờ, giấy C230gsm
 • Bộ note 52 tuần, giấy For 80gsm
 • Đế carton 1200gsm
 • Hộp hoặc túi đựng lịch
 • In ép kim 2 mặt, 1 màu
Giá bộ lịch tùy theo số lượng như sau (Giá thành phẩm áp dụng cho bộ lịch đã in ép 1 màu, In ép kim thêm 1 màu tiếp theo Quý khách +3.000 VNĐ/cuốn vào đơn hàng)
100 - 200 cuốn
42.000 đ/bộ
300 - 500 cuốn
41.000 đ/bộ
600 - 900 cuốn
40.000 đ/bộ
> 900 cuốn
39.000 đ/bộ

Lịch lò xo giữa có bộ số 12 tháng

 • bìa đỏ lò xo giữa dùng gắn lịch block
Bộ số 1 2 tháng, bế nổi, in kỹ thuật số mới Metalize 3D
40.000 đ/bộ
Bộ số 1 2 tháng, bế nổi, ép kim dán nổi phun nhung
45.000 đ/bộ
- Bìa đỏ dùng gắn lịch Block, bế nổi, in kỹ thuật số mới Metalize 3D
36.000 đ/bộ
Bìa đỏ dùng gắn lịch Block, bế nổi, ép kim, dán nổi phun nhung
40.000 đ/bộ
In ép kim + Logo cùng hàng
100 - 200 cuốn
5.000 đ/bộ
300 - 500 cuốn
4.000 đ/bộ
600 - 900 cuốn
3.500 đ/bộ
> 1.000 cuốn
3.000 đ/bộ

Lịch 1 tờ

 • Nẹp thiếc
 • Khổ (45×70)cm
 • Giấy C200 gm
Giá lịch phôi
3.000 đ/cuốn
in 4 ofset 4 màu số lương ít nhất 2000 tờ
3.000 đ/tờ

Lịch Bloc

Bloc trung Pelure, kích thước (10×15)cm
16.000 đ/cuốn
Bloc trung, in 04 màu, kích thước (10×15)cm
30.000 đ/cuốn
Bloc đại, in 04 màu, kích thước (14,5×20.5)cm
60.000 đ/cuốn
Bloc siêu đại, in 04 màu, kích thước (20,5×29)cm
199.000 đ/cuốn

Bìa lịch dùng để gắn lịch block

Bìa trống, chưa ép kim tên công ty

Bìa Carton Loại thường, Hàng chợ Bìa đỏ, in ofset 4 màu

(35×50)cm
7.000 đ
(35×60)cm
10.000 đ
(40×60)cm
13.000 đ

Bìa Carton Khánh Hòa Việt Nam loại 1 Bìa đỏ, in ofset 4 màu

(35×50)cm
8.000 đ
(35×60)cm
13.000 đ
(40×60)cm
15.000 đ

Bìa Carton Ngoại (Indo) Bìa đỏ, in ofset 4 màu

(35×50)cm
10.000 đ
(35×60)cm
15.000 đ
(40×60)cm
17.000 đ

Bìa Ván MDF Bìa đỏ, in ofset 4 màu

(35×50)cm
80.000 đ
(35×60)cm
110.000 đ

Bảng treo Block in Metalize, bồi trên Carton ngoại In KTS Metalize

(15x16)cm
17.000 đ
(40×60)cm
39.000 đ
In ép kim + Logo cùng hàng
100 - 200 cuốn
4.500 đ/cuốn
300 - 500 cuốn
3.500 đ/cuốn
600 - 900 cuốn
3.000 đ/cuốn
> 1.000 cuốn
2.700 đ/cuốn
Giá Bìa lịch thành phẩm = Giá Bìa + Giá ép kim
Túi và hộp đựng lịch
Túi giấy đựng lịch treo tường, bìa lịch block
3.000 đ/cái
Túi Nilong loại có quai đựng lịch treo tường, bìa lịch block
2.500 đ/cái
Túi Nilong hạt xoài đựng lịch treo tường, bìa lịch block
1.500 đ/cái
Túi giấy hoặc hộp đựng lịch để bàn
3.000 đ/cái