Giá lịch in nhanh 2015
* Lịch để bàn đế chữ A 2015
- Khổ 15 x 20cm
- In giấy Couche Matte 230gsm
- 13 tờ, 2 mặt
- Đóng lò xo
- Hộp in màu, cán mờ giấy 300gsm
1 - 5 cuốn
100.000 VND / cuốn
 
6 - 20 cuốn
80.000 VND / cuốn
 
21 - 50 cuốn
70.000 VND / cuốn
 
51 - 100 cuốn
60.000 VND / cuốn
 
Trên 100 cuốn
50.000 VND / cuốn
 
 
* Lịch để bàn đế chữ A 2015
- Khổ 15 x 25cm
- In giấy Couche Matte 230gsm
- 13 tờ, 2 mặt
- Đóng lò xo
- Hộp in màu, cán mờ giấy 300gsm
1 - 5 cuốn
120.000 VND / cuốn
 
6 - 20 cuốn
100.000 VND / cuốn
 
21 - 50 cuốn
90.000 VND / cuốn
 
51 - 100 cuốn
75.000 VND / cuốn
 
Trên 100 cuốn
60.000 VND / cuốn
 
 
* Lịch để bàn đế chữ A 2015
- Khổ 20 x 20cm
- In giấy Couche Matte 230gsm
- 13 tờ, 2 mặt
- Đóng lò xo
- Hộp in màu, cán mờ giấy 300gsm
1 - 5 cuốn
140.000 VND / cuốn
 
6 - 20 cuốn
120.000 VND / cuốn
 
21 - 50 cuốn
110.000 VND / cuốn
 
51 - 100 cuốn
95.000 VND / cuốn
 
Trên 100 cuốn
85.000 VND / cuốn
 
 
* Lịch treo tường 13 tờ ( 42x60)
- In giấy Couche Matte 230gsm
- 13 tờ, 2 mặt khổ 30x42
- Đóng lò xo giữa
- Túi giấy
1 - 5 cuốn
220.000 VND / cuốn
 
6 - 20 cuốn
200.000 VND / cuốn
 
21 - 50 cuốn
180.000 VND / cuốn
 
51 - 100 cuốn
165.000 VND / cuốn
 
Trên 100 cuốn
150.000 VND / cuốn
 
 
* Lịch treo tường 13 tờ ( 31x45)
- In giấy Couche Matte 230gsm
- 7 tờ, 1 mặt khổ 30x42
- Đóng lò xo treo
- Túi giấy
1 - 5 cuốn
120.000 VND / cuốn
 
6 - 20 cuốn
100.000 VND / cuốn
 
21 - 50 cuốn
90.000 VND / cuốn
 
51 - 100 cuốn
75.000 VND / cuốn
 
Trên 100 cuốn
60.000 VND / cuốn
 
 
* Lịch treo tường 52 tờ ( 30x42)
- In giấy Couche Matte 115gsm
- 52 tờ, 2 mặt khổ 30x42
- Đóng lò xo treo
- Túi giấy
1 - 5 cuốn
350.000 VND / cuốn
 
6 - 20 cuốn
320.000 VND / cuốn
 
21 - 50 cuốn
300.000 VND / cuốn
 
51 - 100 cuốn
280.000 VND / cuốn
 
Trên 100 cuốn
270.000 VND / cuốn
 
 
Lịch để bàn 13 tờ chữ A
- Kích thước: 18*20cm, 14*24cm, 26*18cm, 23.5*18cm, 16*22cm, 19*21cm, 24*15cm 22*16cm, 22*19cm
- Giấy C230 gsm, in offset 4 màu 2 mặt 13 tờ =26 mặt
- Đế bồi carton
30.000 đồng/cuốn
Lịch để bàn 13 tờ + note 52 tuần chữ M
- Kích thước AH: 23.5*18cm, 14*24cm, 19*22cm
- Giấy C230 gsm, in offset 4 màu 2 mặt 13 tờ= 26 mặt
- Bloc 52 tuần note ghi note
- Đế simili bồi carton, bế lỡ & gắn 2 lò xò
42.000 đồng/cuốn
* Bảng giá ép nhũ (nhũ vàng hoặc nhũ bạc) 2 mặt
- Số lượng : 100-> 500 cuốn : 4500 đồng / 1 cuốn
- Số lượng : 500-> 1000 cuốn : 3500/ 1 cuốn
* Bảng giá hộp và túi giấy đựng lịch có sẵn
- Túi nylon : 2500 đồng/ túi
- Túi giấy : 3500 đồng/ túi
Lịch lò xo 7 tờ 2015 – Lịch treo tường
-Giấy C200 gsm, in offset 4 màu 1 mặt 7 tờ
-Bế lỗ gắn lò xo treo tường
-Kích thước 36*70cm, 40*60cm, 35*72cm, 41*63cm
30.000 đồng/cuốn
* Bảng giá in lụa thông tin công ty
- 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ: 3000 đồng/ 1 màm/ mặt
- 2 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ: 5000 đồng/ 2 màu/ mặt
* Bảng giá in hình ảnh quảng cáo: 4 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ
- Số lượng:> 500 cuốn: 5000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng: >1000 cuốn: 4500 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng >1500 cuốn: 4000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng >2000 cuốn: 3000 đồng / 1 cuốn
* Bảng giá in hình ảnh quảng cáo: 4 màu 7 nội dung cho 7 tờ
- Số lượng:>1000 cuốn: 7000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng:>1500 cuốn 6000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng:>2000 cuốn 5500 đồng/ 1 cuốn
* Bảng giá in túi lịch có sẵn
- Túi nylon: 3000 đòng/ cái
- Túi giấy: 3500 đồng/ 1 cái
Lịch nẹp thiếc 7 tờ 2015
- Kích thước HN: 36*70cm, 35*72cm, 41*63cm
- Giấy C100 gsm, in offset 4 màu 1 mặt 7 tờ
- Nẹp thiếc treo tường
16.000 đồng/cuốn
* Bảng giá in lụa thông tin cty:
- 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ: 3000 đồng/ 1 màu/ mặt
* Bảng giá in hình quảng cáo: 4 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ
- Số lượng:> 500 cuốn: 5000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng: >1000 cuốn: 4500 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng >1500 cuốn: 4000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng >2000 cuốn: 3000 đồng / 1 cuốn
* Bảng giá in hình ảnh quảng cáo: 4 màu 7 nội dung cho 7 tờ
- Số lượng:>1000 cuốn: 7000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng:>1500 cuốn 6000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng:>2000 cuốn 5500 đồng/ 1 cuốn
* Bảng giá túi đựng lịch có sẵn
- Túi nylon: 2700 đồng/ 1 cái
- Túi giấy: 3500 đồng/ 1 cái
Lịch nẹp thiếc 5 tờ 2015
- Kích thước: 36*70cm, 45*70cm
- Giấy C100 gsm, in offset 4 màu 1 mặt 1 tờ
- Nẹp thiếc treo tường
16.000 đồng/cuốn
* Bảng giá in lụa thông tin cty:
- 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ: 350 đồng/ 1 màu/ mặt
* Bảng giá in hình quảng cáo: 4 màu 1 nội dung xuyên suốt 5 tờ
- Số lượng:> 500 cuốn: 5500 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng: >1000 cuốn: 4000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng >1500 cuốn: 3500 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng >2000 cuốn: 2500 đồng / 1 cuốn
* Bảng giá in hình ảnh quảng cáo: 4 màu 5 nội dung cho 5 tờ
- Số lượng:>1000 cuốn: 6000 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng:>1500 cuốn 5500 đồng/ 1 cuốn
- Số lượng:>2000 cuốn 4000 đồng/ 1 cuốn
* Túi nylon ống: tặng kèm miễn phí
lịch nẹp thiếc 1 tờ 2015
- Kích thước: 45*70cm
- Giấy C100 gsm, in offset 4 màu 1 mặt 1 tờ
- Nẹp thiếc treo tường
3.000 đồng/cuốn
* Bảng giá in lụa thông tin cty:
- Số lượng:>200 cuốn: 700 đồng/ 1 màu/ 1 cuốn
- Số lượng:>500 cuốn: 500 đồng/ 1 màu/ 1 cuốn
* Bảng giá in hình ảnh quảng cáo: 4 màu
- Số lượng:>2000 cuốn: 4000 đồng/ 1 cuốn
* Túi nylon ống: tặng kèm miễn phí
Lịch 52 tuần 2015
- Kích thước: 31.5*42cm, 30*39cm
- Bìa in metalize cao cấp
- Ruột in offset 4 màu, giấy C100 gsm
- Bồi ván MDF, chạm cắt, bế nổi
- Khánh lịch treo in metalize cao cấp – Nẹp lò xo
140.000 đồng/cuốn
Lịch lò xo giữa bộ số 13 tờ & lịch lò xo giữa gắn bloc 2015
- Bộ số 12 tháng, bế nổi, in kỹ thuật số mới Metalize 3D: 40000đ/ cuốn
- Bộ số 12 tháng, bế nổi, ép kim dán nổi phun nhung: 45000đ/ cuốn
- Bìa đỏ dung gắn lịch Bloc, bế nổi, in kỹ thuật số mới Metalize 3D: 36000đ/ cuốn
- Bìa đỏ dung gắn lịch Bloc, bế nổi, ép kim, dán nổi phun nhung: 40000đ/ cuốn
3.000 đồng/cuốn
* In ép kim + Logo cùng hàng:
– Số lượng: 100-200 cuốn-> giá ép kim 5000đ/ cuốn
– Số lượng: 300-500 cuốn-> giá ép kim 4000đ/ cuốn
– Số lượng 600-900 cuốn-> giá ép kim 3500đ/ cuốn
– Số lượng 1000 cuốn-> giá ép kim 3000đ/ cuốn
Lịch bìa lịch trung 35*50cm
- In offset 4 màu
- Carton Khánh Hòa loại 1
9000 đồng/ 1 bìa
* Bìa lịch trung 35*50cm, ván MDF 35*50cm:
- In offset 4 màu
- Carton Khánh Hòa loại 1
13.000 đồng/ 1 bìa
* Bảng giá ép nhũ (nhũ vàng hoặc nhũ bạc):
- số lượng: 100->300 cuốn: 5000 đồng/ 1 bìa
- Số lượng: 400->500 cuốn: 4500 đồng/ 1 bìa
- Số lượng: 600->1000 cuốn: 3500 đồng/ 1 bìa
* Bìa lịch trung gắn bloc trung màu
- Bloc trung màu 10*15cm, giấy couche matt, giá: 32000 đồng/ 1 bloc
- Bloc trung màu 10*15cm, giấy pu-luya, giá: 16000 đồng/ 1 bloc
* Bảng giá túi đựng lịch có sẵn
- Túi nylon: 3000 đồng/ 1 cái
- Túi giấy: 3000 đồng/ 1 cái
Lịch bìa lịch đại 40*60cm 2015
* Bìa lịch đại carton 40*60cm
- In offset 4 màu
- Carton Khánh Hòa
ĐƠN GIÁ: 15.000 đồng/ 1 bìa
* Bìa lịch đại 40*60cm, ván MDF
- In offset 4 màu
- Carton Khánh hòa loại 1
ĐƠN GIÁ: 17.000 đồng/ 1 bìa
* Bìa lịch đại 40*60cm, ván MDF ngoại
- In metalize bế nổi 3D
- Bồi ván MDF ngoại
ĐƠN GIÁ: 24.000 đồng/ 1 bìa
* Bìa lịch đại 40*60cm, Carton Hà Lan
- In kỹ thuật số 7 màu
- Nền metalize bế nổi 3D
- Bồi carton Hà Lan
ĐƠN GIÁ: 27.000 đồng/ 1 bìa
* Bảng giá ép nhũ (nhũ vàng hoặc nhũ bạc)
- Số lượng: 100->300 cuốn: 6500 đồng/ 1 bìa
- Số lượng: 400->500 cuốn: 5500 đồng/ 1 bìa
- Số lượng: 600->1000 cuốn: 4500 đồng/ 1 bìa
* Bìa lịch đại bloc đại màu
- Bloc dại 14.5*20.5cm, giấy couche matt, giá: 63000 đồng/ 1 bloc * Bảng giá túi đựng lịch có sẵn
- Túi nylon: 3000 đồng/ 1 cái
- Túi giấy: 3000 đồng/ 1 cái
Bảng giá lịch bloc gắn bìa 2015
* Bìa lịch trung đựng lịch bloc trung màu
- Bloc trung màu 10*15cm, giấy couche matt, giá: 32000 đồng/ 1 bloc
- Bloc trung màu 10*15cm, giấy pu-luya, giá: 16000 đồng/ 1 bloc
* Bìa lịch đại gắn bloc đại màu
- Bloc đại 14.5*20.5cm, giấy couche matt, giá: 63000 đồng/ 1 bloc
Lịch bloc Siêu Đại có khánh lịch 2015
* Bloc có khánh lịch theo bộ bao gồm: khánh lịch + hộp + túi giấy
- Giấy couche matt
- Áo bloc in Metalize, giấy Bristol
- Bìa treo ván MDF, in metalize, chạm cát, bế nổi
- Hộp âm dương cao cấp đặc biệt
- Túi giấy Duplex 200 gsm, in offset 4 màu, cán màng PE
1- Bloc Siêu đại đặc
- Kích thước: 38*54cm-> ĐƠN GIÁ: 570000 đồng/ 1 bìa
2- Bloc Siêu cực đại:
- Kích thước: 30*40cm-> ĐƠN GIÁ: 375000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 38*53cm-> ĐƠN GIÁ: 590000 đồng/ 1 bìa
3- Bloc cực đại:
- Kích thước: 26*36cm-> ĐƠN GIÁ: 290000 đồng/ 1 bìa
4- Bloc siêu đại:
- Kích thước: 20*30cm-> ĐƠN GIÁ: 210000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 25*37cm-> ĐƠN GIÁ: 300000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 25*37cm-> ĐƠN GIÁ: 330000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 29.5*41cm-> ĐƠN GIÁ: 375000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 25.2*66cm-> ĐƠN GIÁ: 405000 đồng/ 1 bìa
5- Bloc đại bặc biệt:
- Kích thước: 16*24cm-> ĐƠN GIÁ: 90000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 14.5*20.5cm-> ĐƠN GIÁ: 120000 đồng/ 1 bìa
- Kích thước: 28*64cm-> ĐƠN GIÁ: 160000 đồng/ 1 bìa